Natuurcompensatie N381 (3)   10 comments

De afgelopen dagen heb ik hier het een en ander laten zien van de werkzaamheden die momenteel in het kader van natuurcompensatie ten gevolge van de verdubbeling van de autoweg N381 van Drachten tot de Drentse grens worden uitgevoerd in het Weinterper Skar. Wat me van de werkzaamheden die tot dusver zijn uitgevoerd het meest stoort, is het kappen van een flink aantal bomen voor de aanleg van een nieuw pad en het weghalen van het struikgewas langs het noordelijke en het zuidelijk wandelpad. Op dat laatste kom ik straks nog even terug, maar dit alles is in feite nog kinderspel vergeleken met hetgeen er nog staat te gebeuren …

In de huidige situatie wordt het Weinterper Skar in tweeën gesplitst door de smalle landweg de Nije Heawei. Binnenkort wordt de Nije Heawei tussen P1 en P2 op het bovenstaande kaartje autoluw gemaakt. De asfaltlaag wordt verwijderd en de bermsloten worden gedempt, omdat de weg en de sloten altijd al een negatieve invloed hadden op de waterhuishouding in het gebied. Daarnaast vormt de weg een barrière voor reptielen als de adder en de levendbarende hagedis …

Door de Nije Heawei te degraderen tot zandpad wordt een deel van de oorspronkelijke waterhuishouding hersteld. Hierdoor zal er weer grondwater vanaf de hoge rug in het zuiden van het Weinterper Skar naar de slenk in het noordelijk deel kunnen stromen, waardoor in het centrale deel van het Weinterper Skar enige vernatting zal optreden. Dit leidt tot stabielere en hogere waterstanden en daarmee tot betere condities voor uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de natte leefomgeving …

Mits het asfalt voorzichtig en met de nodige zorg wordt verwijderd, zal het deze prachtige berm en het er achter liggende blauwgrasland vast ten goede komen. In mijn ogen is dit met zijn brede orchissen en talloze andere planten één van de mooiste bermen in de wijde omgeving …

Er geldt weliswaar al jarenlang een parkeerverbod voor deze mooie, maar o zo kwetsbare berm, maar als je als argeloze automobilist zo’n brede mesttransporter of een ander breed (landbouw)voertuig tegenkomt, dan heb je weinig keuze, dan moet je de berm wel in. En dat is toch wel zonde voor die fraaie vegetatie. Omdat intussen ook de midden in het Weinterper Skar staande boerderij is afgebroken, is de noodzaak om de weg open te houden komen te vervallen. Dat is dus straks afgelopen en dat zal flora en fauna in het Weinterper Skar zeker ten goede komen …

Natuurlijk zie ik die grotere belangen wel, maar we hebben het hier wel over mijn persoonlijke kleine NIMBY. “Not In My Back Yard” oftewel: wat mij betreft hoeft dat autoluw maken van de Nije Heawei niet zo nodig. Naar mate ik langer rondloop met de diagnose MS wordt dat lopen wel steeds moeilijker en vermoeiender. Nu ik volgend jaar de auto niet meer bij de kruising van weg en paden kan parkeren, zal ik toch al gauw 100 tot 150 m verder moeten lopen om bij die paden te komen. Op goede dagen lukte het me van hieruit ook nog regelmatig om bij de dobbe (1) of bij de vennetjes (2) te komen. Dat zal me als gevolg van de grotere afstand vanaf volgend jaar ongetwijfeld minder vaak lukken …

Op dagen waarop ik over minder kracht in mijn benen beschik, diende de afsluitboom van het noordelijke pad tot op heden veelvuldig als uitvalsbasis om bij het struikgewas langs de paden en in die wegberm mijn (macro)foto’s te schieten van mooie en veelal bijzondere planten en insecten. Ik mag toch hopen, dat de afsluitboom weer terugkomt, zodat ik in elk geval een rustplekje heb als ik het eerste stuk vanaf de auto achter de rug heb … Of beter nog, misschien zijn er nog wel een paar centen over om daar langs het zandpad een bankje te plaatsen, zodat ook de wat minder valide mens van dit pareltje onder de Friese natuurgebieden kan blijven genieten …

Wil je nu echt alles weten over de werkzaamheden in het Weinterper Skar, dan kun je op www.ruimtelijkeplannen.nl het volgende 251 pagina’s tellende rapport lezen en/of downloaden: “Passende Beoordeling in verband met de omvorming van de N381 ter hoogte van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Samengesteld door Buro Bakker adviesburo voor ecologie B.V. te Assen, in opdracht van provincie Fryslân.”

Wil je meer weten over het volledige project N381, dan kun je hier terecht: N381.nl


Intussen heb ik van een manager van het project N381 een uitnodiging ontvangen om binnenkort eens te komen praten over het totale project en de natuurcompensatie in het Weinterper Skar. Als dat gesprek nieuwe inzichten oplevert, dan zal ik daarvan t.z.t. zeker melding maken.

Natuurcompensatie N381 (2)   13 comments

Nadat ik me zaterdagmiddag bij de dobbe een tijdlang had vermaakt met verschillende juffers en libellen, en onderwijl een paar gesprekken had gevoerd met passerende wandelaars die hun gevoelens over de bomenkap t.b.v. het nieuw pad niet onder stoelen of banken staken, ben ik na verloop van tijd via dat nieuwe pad teruggelopen …

Het eerste dat me opviel, was dat er aan de oostzijde van dit nieuwe pad een al niet minder nieuwe sloot was gegraven. Het viel hier nog niet eens mee om over de rijplaten te lopen, want in de schaduwrijke omgeving maakten vocht en modder het hier en daar spekglad …

Na slechts een enkel slippertje te hebben gemaakt, waarbij ik het gelukkig op de been wist te houden, bereikte ik na enige tijd het oude pad weer en dat lag er een stuk droger bij. Vanaf dit punt is ook mooi te zien, dat aan de linkerkant de nieuwe sloot eindigt, terwijl recht voor de camera de plek van de pas gedempte sloot te zien is …

Terug bij de Nije Heawei is te zien, dat het aan de zuidkant van het gebied al niet anders is. Ook hier is langs het eerste deel van het pad alle struikgewas aan de oostkant weggehaald, en de sloot die er lag is gedempt …

De onderstaande foto’s heb ik op 27 september gemaakt tijdens een kuiertje naar de vennetjes aan  de zuidkant van het Weinterper Skar. Voorbij het hek, waar aan de rechterkant van het pad de heide begint, was hier de sloot aan de oostkant van het pad uitgediept. Ik ben benieuwd of ik hier volgend jaar de wetterpinksterblom of waterviolier weer zal kunnen kieken …

Enigszins ongerust vervolgde ik mijn weg in de richting van de vennetjes, het zou toch niet zo zijn dat het bankje tussen de vennetjes heeft moeten wijken voor de uitgediepte sloot …?

Gelukkig … het bankje stond en staat er nog, ook al staat het nu wel op het uiterste randje van de sloot. Erop vertrouwend dat de betonnen voet diep genoeg in de aarde staat, heb ik er toch weer een tijdje heerlijk in het zonnetje kunnen zitten. Het was jammer dat het zicht over het vennetje me werd ontnomen door een aarden wal, maar dat zal van tijdelijke aard zijn, neem ik aan …

Morgen neem ik jullie mee terug naar de Nije Heawei, dan gaan we eens kijken naar de reden waarom er sloten worden gedempt en uitgegraven en waarom de Nije Heawei wordt afgesloten voor autoverkeer. Wordt vervolgd dus!

Natuurcompensatie N381   23 comments

Sinds enige tijd wordt er hard gewerkt aan de verdubbeling van de enkelbaans autoweg N381 van Drachten tot de Fries-Drentse grens. Parallel aan de werkzaamheden worden diverse upgradingsprojecten uitgevoerd in en rond verschillende dorpen langs de N381 en er vinden natuurcompensatieprojecten plaats. In het kader daarvan gaat op dit moment het Weinterper Skar (op de onderstaande kaart aangegeven door de groene stip) weer eens grondig op de schop, en daar ben ik niet in alle opzichten even blij mee …

Wie hier al wat langer meeleest, zal weten dat ik gemiddeld minstens eenmaal per week een fotokuiertje maak in het Weinterper Skar. Als het niet te nat is, zet ik de auto dan meestal in de berm langs de Nije Heawei (in rood aangegeven op het onderstaande kaartje) waar die één van de wandelpaden (in groen aangegeven) kruist. De belangrijkste verandering is dat de Nije Heawei wordt afgesloten voor alle verkeer, en dat ik gedwongen zal zijn om de auto op één van de twee parkeerplekjes te stallen om daarna te voet verder te gaan. Voor een gezond mens maakt die 150 m extra niet zoveel uit, maar voor mij zal het een hele toer worden om de dobbe (1), de vennetjes aan de zuidkant (2) of het bankje op de heide (3) nog te bereiken …

Nu het nog kan, heb ik zaterdagmiddag nog maar eens een kuiertje naar de dobbe (1) gemaakt. Omdat de bermen al goeddeels zijn kapotgereden door het zware materieel waarmee in het gebied wordt gewerkt, was ik nu al gedwongen om de auto achter te laten op P1 …

Het plekje waar ik anders mijn auto parkeerde, was veranderd in een grote modderpoel, en waar eens mooi  en insectenrijk struikgewas stond, lagen nu een paar stapels rijplaten en onderdelen van een graafmachine …

Langs het noordelijke pad – dat tijdelijk is voorzien van rijplaten – was meteen al te zien, dat er al heel wat bomen zijn geveld en het struikgewas langs de rechterkant van het pad waar ik de afgelopen jaren een keur aan insecten heb gefotografeerd, is compleet weggevaagd …

Behalve dat alle struiken zijn weggehaald, is de sloot die achter het struikgewas langs liep gedempt …

Waar het pad in de richting van de dobbe tot voor kort een bocht naar links maakte, is nu met grof geweld een nieuw pad door het bos gebaand. Daar hebben weer heel wat bomen voor moeten wijken …

– wordt vervolgd -

Juffers en libellen op 18/10   20 comments

Op de warmste 18 oktober in meer dan 100 jaar heb ik gistermiddag weer eens een kuiertje gemaakt naar de dobbe in het Weinterper Skar. Dat kon nog net zonder halsbrekende toeren uit te hoeven halen, omdat het nog mooi droog was. Dat zal vanaf vandaag wel anders zijn, maar daar kom ik één dezer dagen nog wel even op terug …

Het was nog steeds een komen en gaan van waterjuffers en heidelibellen boven en rond het water. Er vloog zelfs een prachtige paardenbijter rond, maar die wilde zoals gebruikelijk weer eens niet poseren. Een pantserjuffer wilde wel even mooi voor me op een stengel blijven zitten …

Nadat ik even langs de waterkant had rondgescharreld, liep ik terug naar het bankje om nog even lekker in het warme oktoberzonnetje te gaan zitten. Dat viel echter even tegen, want mijn plekje was in beslag genomen door een heidelibel …

Gelukkig was die libel de beroerdste niet, want toen ik naderbij kwam, bleek het beestje zo vriendelijk te zijn om wat ruimte voor me te maken. Zonder verder moeilijk te doen, streek hij neer op de rand van mijn fototas …

Het beestje leek het daar prima naar zijn zin te hebben, want terwijl ik hem met mijn camera benaderde om een paar macrofoto’s van hem te maken, bleef hij rustig in het zonnetje zitten …

Korte tijd later streek er ook weer eens een libel op mijn linkerhand neer. Omdat de camera voor het grijpen naast me lag, kon ik ook van deze libel nog even een paar plaatjes schieten …

Het was een prachtige dag, waarop het weer erg fijn toeven was daar bij de dobbe in het Weinterper Skar …
Bij de pony’s   17 comments

Het was jammer dat de molen al gesloten was, toen wij daar vorige week aankwamen. Dat gemis werd gelukkig al snel goed gemaakt, toen Tijmen en Pepijn de pony’s ontdekten, die tegenover de molen in een weilandje stonden …

Pepijn stond er in eerste instantie wat onwennig bij, maar nadat Tijmen de pony’s een paar maal een plukje gras had gegeven, had Pepijn de kunst al snel afgekeken en stak hij ook wat gras door het hekwerk …
Skywatch Friday 319 – Zaandplatte   22 comments

Vorige week zaterdag brachten we een bezoekje aan de beltmolen “De Zaandplatte” bij het Drentse Ruinen …

Last saturday we visited the windmill “De Zaandplatte” near the small village Ruinen in the Dutch province Drenthe …

De originele molen werd gebouwd in 1625 in het nabij gelegen Echten. In 1964 is de in vervallen staat verkerende molen afgebroken en opnieuw opgebouwd bij Ruinen op een plaats waar tot 1878 ook een molen had gestaan …

The original mill was built in 1625 in nearby Echten. In 1964 the dilapidate state mill was demolished and rebuilt near Ruinen at a place where untill 1878 had been a mill …

We hadden gehoopt om de molen, die nog steeds maalvaardig is, ook van binnen te kunnen bekijken, maar daarvoor waren we net wat te laat, de molenaar had de deuren helaas al gesloten. Vooral onze jongste kleinzoon Pepijn vond dat jammer, maar hij wilde nog wel even met de molen op de foto …

We were hoping to be able to view the inside of the mill too, but we were just a little too late, the miller had already closed the doors. Especially our youngest grandson felt pity, but of course he wanted to pose for a photo with the mill …

De beltmolen of bergmolen staat op een kunstmatige heuvel, de molenbelt genaamd. In de heuvel is een opening gemetseld, waardoor paard en wagen in zijn geheel voor laden en lossen naar binnen konden rijden. Na een grondige restauratie is “De Zaandplatte”sinds 1996 weer volledig maalvaardig …

The mill is built on an artificial hill. In the hill is a brick opening, alowing horse and wagon to drive into the mill entirely for loading and unloading. After a thorough restoration the mill called “De Zaandplatte” is fully working again since 1996 …
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!


Kwebbelen, spelen en sporten   14 comments

Zodra Pepijn ‘s ochtends zijn ogen heeft geopend, begint hij enthousiast over van alles en nog wat te kwebbelen en te babbelen, en daar houdt hij pas mee op als hij ‘s avonds in bed zijn oogjes weer heeft gesloten. Terwijl we zaterdagochtend op het terras koffie zaten te drinken, schoof hij gezellig bij ons aan …

Vorig jaar maakte Pepijn hier op “de Merelhof” kennis met het boerenleven en stond hij zich te vergapen aan de tractor die op het land aan het werk was. Ditmaal werd er niet op het land gewerkt, maar hij hoorde en telde elke tractor die er in de omgeving te horen was. En wanneer in de verte of dichterbij eens het geloei van een koe klonk, dan volgde er vast een imitatie met een glimlach …

En dan is er onontkoombaar ineens het moment waarop het gebabbel voor korte of langere tijd stilvalt en Pepijn zich volledig richt op zijn speelgoed. Met zijn altijd en overal voor handen zijnde rijdend materieel gaat hij vervolgens al babbelend weer helemaal op in zijn eigen fantasiewereldje …

Het viel enkele lezers van het eerste uur gisteren al op: kleine kinderen worden groot, en dat geldt zeker voor Tijmen. Tijmen is een echte lezer, in het weekend op “de Merelhof” werkte hij zich met veel plezier door de laatste bladzijden van deel 3 van Harry Potter heen. Voorwaar niet slecht voor een achtjarige, lijkt me …

Maar Tijmen lijkt ook een een steeds grotere bewegingsdrang te krijgen. Nadat ik zaterdag naar beste kunnen nog even een balletje had getrapt met hem en Pepijn, was het met mijn sportieve prestaties wel gedaan voor de rest van het weekend …

Gelukkig was papa Nils zondagmiddag bereid om aan te treden als sparringpartner bij Tijmens nieuwste sport: tennis. En zo kon ik me nog weer even zonder al teveel inspanning uitleven op de fotografie …
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 199 andere volgers